top of page

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Esej o světle

40 min

Esej o světle propojuje dvě hlavní dramaturgické linie, které soubor Musaši Entertainment Company rozvíjí. Jednak žánr loutkového divadla a jednak zaměření na experimentální tvorbu. Esej o světle je tedy experimentální loutková inscenace vycházející ze zájmu o divadelní technologie a z přesvědčení, že je důležité sdílet s ostatními divadelními tvůrci, teoretiky, kritiky a především diváky své úvahy o tvorbě i uměleckou formou.

Esej o světle si klade za cíl objevit možnosti, jak otevřeně přemýšlet o divadle samotným divadlem a jeho vlastními prostředky, ne pouze pojmově a metaforicky. Inspiraci zde čerpáme ze světa filmu, konkrétně z žánru audiovizuální eseje, která je díky využití možností média přesnější a zábavnější.

 

Připravili: Adam Páník, Tereza Havlová, Matěj Šumbera, Veronika Traburová, Františka Jesenská


Premiéra: 12. 3. 2024, Alfred ve dvoře, Praha

Foto: archiv souboru

bottom of page