top of page

GRUNT: Kronika lidové krutosti

55 min, v češtině


Celovečerní inscenace inspirovaná temnou historií našeho pohraničí, šumavskými vesničkami v okolí města Vimperk a událostmi druhé světové války, které jsou zaznamenány v místních kronikách.

K rozmachu chalupaření dopomohl fakt, že po druhé světové válce zůstalo v pohraniční mnoho opuštěných německých usedlostí, které chalupáři zachránili před destrukcí. Fenomén tzv. druhého bydlení nahradil původní baráčníky a chalupníky, ale něco z jejich dědictví zůstává ve vymrzlých zdech, v zazděném sklepě, v temné kůlně na palivové dřevo, v zatuchlém oblečení, které na­ chalupě nosíme. Kdo nebo co je chalupář?

Objekt tak rozlehlý jako chalupa, rozlehlý svou plochou hmotnou i plochou časovou, nutně obsahuje tajemství a mýty. Některé jsou sdělitelné slovy, jiné jsou uložené v pozůstalostech a předmětech, které chalupu obývají. Člověk podléhá vlivu svého okolí, v tomto případě se z něj stává chalupář a zapisuje se do místní kroniky. Jako její součást, jako románová postava bude nahlížen ostatními chalupáři – současnými, budoucími a s těmi minulými bude měřen.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, městské části Praha 7 a Motus z.s. - Divadla Alfred ve dvoře. Představení bylo v roce 2023 podpořeno Novou sítí z.s. v rámci programu Nová krev na scéně.

Připravili: Adam Páník, Tereza Havlová, Veronika Traburová, Františka Jesenská, Boris Jedinák

Poděkování: Tomáš Procházka, Maria Cavina, Adam Pospíšil, Robert Smolík, Ewan McLaren a Bazaar festival

 

Premiéra: 28.5. 2022, Alfred ve dvoře, Praha

Foto: Martin Špelda, Vojtěch Brtnický, archiv souboru

bottom of page