top of page

Herní stůl pro KC Vozovna
2023, Praha

 

Koncepce, výtvarné a technologicko-řemeslné řešení herního prvku v kulturním centru Vozovna. Stůl má vyfrézované T-drážky, v nichž se pohybuje 6 tramvají. 4 točny umožňují propojovat různé stanice a vytvářet mnoho různých tras. Součástí stolu je i losovač, v němž je možné klikou náhodně vybrat příští zastávku.

Připravili: Adam Páník, Tereza Havlová

Foto: archiv souboru

bottom of page